น้อยกว่า 2 แสน

 

2แสน - 4 แสน

 

4 แสน - 6 แสน

 

6 แสน - 1 ล้าน

 

1ล้าน - 2 ล้าน

 

มากกว่า 2 ล้าน