SERIES 3 318i E30 (â©Á»Õ87-9 [ ราคา:: 1xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: VOLVO
รุ่น: SERIES 3
รายละเอียดรุ่น: 318i E30 (â©Á»Õ87-9
ปี: 1989
สี: ¢Ò&Ccedi
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 1800
         รายละเอียดเพิ่มเติม
´ÙµÑǨÃÔ§ä´é·Õèàµç¹
 
จากเต็นท์:: µÕëö¹&m

ติดต่อ : Office.074-232942 ¤Ø³µÕë Mb.081-7384409 089-4687557 ¡&Osl

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s