BIG-M(»Õ89-98) KING CAB [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: NISSAN
รุ่น: BIG-M(»Õ89-98)
รายละเอียดรุ่น: KING CAB
ปี: 1994
สี: à¢&Otild
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agr
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: µÙèÃÇÁ&At

ติดต่อ : Office.074-232853 ¤Ø³µÙè Mb.09-4665820

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s