VITARA (â©Á»Õ92-96) [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: SUZUKI
รุ่น: VITARA
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ92-96)
ปี: 1993
สี: ´Ó
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 1600
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 180,000 ºÒ·
 
จากเต็นท์:: Joke Car Center

ติดต่อ : Office.074-236840 ¤Ø³â¨ê¡ Mb.06-6923177 Íê&Iac

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s