740 (â©Á»Õ88-91) [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: VOLVO
รุ่น: 740
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ88-91)
ปี: 1990
สี: ¢Ò&Ccedi
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
à¤Ã×èͧ¹µì 1JZ
 
จากเต็นท์:: Used Car Conner

ติดต่อ : Office.074-235676 ¤Ø³ÊØÀÑ·Ã Mb.01-69859

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s