RANGER(»Õ99-04) DOUBLE CAB [ ราคา:: 3xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: FORD
รุ่น: RANGER(»Õ99-04)
รายละเอียดรุ่น: DOUBLE CAB
ปี: 2001
สี: à¢&Otild
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
öÊÀÒ¾ÊÇÂÁÒ¡ ¾Ç§ÁÒÅÑ Power àºÃ¡ ABS ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: àÍÃÒÇÑ&s

ติดต่อ : Office.074-233567 Fax.074-233991 ¤Ø³à¡è§ Mb.01-5411729

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s