L200-STRADA GRANDIS 4DR [ ราคา:: รา& บาท ]
ยี่ห้อ: MITSUBISHI
รุ่น: L200-STRADA
รายละเอียดรุ่น: GRANDIS 4DR
ปี: 2001
สี: à¢&Otild
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2800
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 350,00 ºÒ· öÊÀÒ¾ÊÇÂÁÒ¡ ¾Ç§ÁÒÅÑ Power àº&At
 
จากเต็นท์:: àÍÃÒÇÑ&s

ติดต่อ : Office.074-233567 Fax.074-233991 ¤Ø³à¡è§ Mb.01-5411729

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s