DRAGON EYE(»Õ96-98) SPACE CAB [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: ISUZU
รุ่น: DRAGON EYE(»Õ96-98)
รายละเอียดรุ่น: SPACE CAB
ปี: 1997
สี: à·&Ogr
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 245,000 ºÒ· ¾Ç§ÁÒÅÑ Power ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: 88 Car Sale

ติดต่อ : Office.074-234706 ¤Ø³¤Á Mb.086-9627885 ªÒ­ Mb.085-8

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s