E-CLASS 190E(W201â©Á»Õ92-95 [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: MERCEDES-BENZ
รุ่น: E-CLASS
รายละเอียดรุ่น: 190E(W201â©Á»Õ92-95
ปี: 1993
สี: á´§
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 1800
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 260,000 ºÒ· ¾Ç§ÁÒÅÑ Power ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: 88 Car Sale

ติดต่อ : Office.074-234706 ¤Ø³¤Á Mb.086-9627885 ªÒ­ Mb.085-8

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s