LN (â©Á»Õ92-95) [ ราคา:: รา& บาท ]
ยี่ห้อ: TOYOTA
รุ่น: LN
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ92-95)
ปี: 1990
สี: ¢Ò&Ccedi
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: KZ ´Õ&a
ขนาดเครื่องยนต์: 3000
         รายละเอียดเพิ่มเติม
öµÑǶѧ»ÃСͺ¹Í¡·Ñé§ËÁ´ ªèǧÅèÒ§ áÅÐ &Cced
 
จากเต็นท์:: àÍÃÒÇÑ&s

ติดต่อ : Office.074-233567 Fax.074-233991 ¤Ø³à¡è§ Mb.01-5411729

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s