CIVIC COUPE 2Dr(»Õ94-99) [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: HONDA
รุ่น: CIVIC
รายละเอียดรุ่น: COUPE 2Dr(»Õ94-99)
ปี: 1998
สี: ¢Ò&Ccedi
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 2000
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 360,000 àºÒÐ àäÒâÃè ÊÕá´§ ¤Ùè˹éÒ ÂÒ§ã&
 
จากเต็นท์:: Used Car Conner

ติดต่อ : Office.074-235676 ¤Ø³ÊØÀÑ·Ã Mb.01-69859

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s