HILUX MIGHTY-X EXTRA CAB [ ราคา:: 2xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: TOYOTA
รุ่น: HILUX MIGHTY-X
รายละเอียดรุ่น: EXTRA CAB
ปี: 1994
สี: ¢Ò&Ccedi
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
´Òǹì 45,000 ºÒ· ÂÍ´¨Ñ´ 175,000 ºÒ· Power ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: µÙèÃÇÁ&At

ติดต่อ : Office.074-232853 ¤Ø³µÙè Mb.09-4665820

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s