COROLLA (ÊÒÁËèÇ&sec [ ราคา:: 2xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: TOYOTA
รุ่น: COROLLA
รายละเอียดรุ่น: (ÊÒÁËèÇ&sec
ปี: 1994
สี: à¢&Otild
เกียร์: Auto
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 1600
         รายละเอียดเพิ่มเติม
´Òǹì 50,000 ºÒ· ÂÍ´¨Ñ´ 185,000 ºÒ· ¾Ç§ÁÒÅÑ Power ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: µÙèÃÇÁ&At

ติดต่อ : Office.074-232853 ¤Ø³µÙè Mb.09-4665820

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s