CAMEO (â©Á»Õ91-97) [ ราคา:: 3xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: ISUZU
รุ่น: CAMEO
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ91-97)
ปี: 1994
สี: à¢&Otild
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 260,000 ºÒ· ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: ÁÕÅÒÀÂ&sup

ติดต่อ : Office.074-231904 ¤Ø³ÍéÒ Mb.01-9594956

ÁÕàÅ¢·ÐàºÕ¹»ÃÐÁÙÅÊÇÂæ¢Ò ·ÕèÍÂÙè µÅ&Ograv