HILUX TIGER D4D SINGLE [ ราคา:: 3xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: TOYOTA
รุ่น: HILUX TIGER D4D
รายละเอียดรุ่น: SINGLE
ปี: 2004
สี: ¹é&Oacut
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 240,000 ºÒ· ÍÇ·.
 
จากเต็นท์:: ÁÕÅÒÀÂ&sup

ติดต่อ : Office.074-231904 ¤Ø³ÍéÒ Mb.01-9594956

ÁÕàÅ¢·ÐàºÕ¹»ÃÐÁÙÅÊÇÂæ¢Ò ·ÕèÍÂÙè µÅ&Ograv