APPLAUSE (â©Á»Õ94-96) [ ราคา:: 1xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: DAIHATSU
รุ่น: APPLAUSE
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ94-96)
ปี: 1994
สี: à¢&Otild
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 1600
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: ÁÕÅÒÀÂ&sup

ติดต่อ : Office.074-231904 ¤Ø³ÍéÒ Mb.01-9594956

ÁÕàÅ¢·ÐàºÕ¹»ÃÐÁÙÅÊÇÂæ¢Ò ·ÕèÍÂÙè µÅ&Ograv