HILUX TIGER D4D SPORT CRUISER [ ราคา:: 4xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: TOYOTA
รุ่น: HILUX TIGER D4D
รายละเอียดรุ่น: SPORT CRUISER
ปี: 2002
สี: ·Í&sec
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 390,000 ºÒ· ÍÇ·Á. ABS
 
จากเต็นท์:: µÙèÃÇÁ&At

ติดต่อ : Office.074-232853 ¤Ø³µÙè Mb.09-4665820

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s