LANTIS (â©Á»Õ94-97) [ ราคา:: 2xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: MAZDA
รุ่น: LANTIS
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ94-97)
ปี: 1994
สี: á´§
เกียร์: Auto
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 2000
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 210,000 ºÒ· ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: Joke Car Center

ติดต่อ : Office.074-236840 ¤Ø³â¨ê¡ Mb.06-6923177 Íê&Iac

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s