HILUX TIGER D4D EXTRACAB(»Õ00-04) [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: TOYOTA
รุ่น: HILUX TIGER D4D
รายละเอียดรุ่น: EXTRACAB(»Õ00-04)
ปี: 2003
สี: ·Í&sec
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 3000
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: àÍÃÒÇÑ&s

ติดต่อ : Office.074-233567 Fax.074-233991 ¤Ø³à¡è§ Mb.01-5411729

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s