323-ASTINA (â©Á»Õ95-98) [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: MAZDA
รุ่น: 323-ASTINA
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ95-98)
ปี: 1995
สี: à§Ô
เกียร์: Auto
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 1800
         รายละเอียดเพิ่มเติม
´Òǹì 85000 ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: á»ÐËÒ´ã&

ติดต่อ : Office 074-236502 á»Ð 081-9573989 089-7335391 ´§ 087-2860419 Å&Osl

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s