AX (â©Á»Õ93-95) [ ราคา:: 1xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: NISSAN
รุ่น: AX
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ93-95)
ปี: 1997
สี: à¢&Otild
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 1400
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 50,000 ºÒ· ¾Ç§ÁÒÅÑÂàÇÍÃì
 
จากเต็นท์:: µÕëö¹&m

ติดต่อ : Office.074-232942 ¤Ø³µÕë Mb.081-7384409 089-4687557 ¡&Osl

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s