200 SX (â©Á»Õ92-95) [ ราคา:: บาท ]
ยี่ห้อ: NISSAN
รุ่น: 200 SX
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ92-95)
ปี: 1994
สี: àËÅ
เกียร์: Auto
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ູ
ขนาดเครื่องยนต์: 2000
         รายละเอียดเพิ่มเติม
à¤Ã×èͧ 2J Turbo Full option MAX 18 " ¾ÃéÍÁ ÂÒ§ãËÁè ÍÇ·Á.
 
จากเต็นท์:: Joke Car Center

ติดต่อ : Office.074-236840 ¤Ø³â¨ê¡ Mb.06-6923177 Íê&Iac

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s