CHEROKEE (â©Á»Õ94-98) [ ราคา:: 3xx,xxx บาท ]
ยี่ห้อ: JEEP
รุ่น: CHEROKEE
รายละเอียดรุ่น: (â©Á»Õ94-98)
ปี: 1996
สี: à¢&Otild
เกียร์: ¸Ã&Atil
Mile (km.): 0
ชนิดเครื่องยนต์: ´Õ&agra
ขนาดเครื่องยนต์: 2500
         รายละเอียดเพิ่มเติม
ÂÍ´¨Ñ´ 220000 ºÒ· ¡ÃШ¡ä¿¿éÒ à«ç¹·ÃÑÅÅêͤ Ãк&
 
จากเต็นท์:: µÕëö¹&m

ติดต่อ : Office.074-232942 ¤Ø³µÕë Mb.081-7384409 089-4687557 ¡&Osl

·ÕèÍÂÙè µÅҴöËÒ´ãË­èÂÙà¹Õ蹤ÒÃì 86/475 ¶.&s